Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm BIOMEDICO

Địa chỉ: P.207-208, Nhà E1, khu Đoàn Ngoại Giao Trung Tự, số 06 Đặng Văn Ngữ, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: + 84 24 3688 2828
Fax: + 84 24 3688 2828
Email: info@biomedico.vn