Công ty

Luôn đề cao sự chuẩn hóa trong phương thức vận hành, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa xuyên suốt quá trình từ khâu nhập khẩu, bảo quản đến vận chuyển hàng hóa tới khách hàng.

Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Biomedico (BMC PHARMA) hoạt động theo tiêu chuẩn GDP – Chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc

       1. Chứng nhận GDP

Các sản phẩm do BMC PHARMA phân phối luôn đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất

    - Giấy chứng nhận GMP-EU – Chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc

              1.  Chứng nhận GMP - trang 1

              2.  Chứng nhận GMP - trang 2

     - Giấy chứng nhận ISO 22000 - Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

              1. Chứng nhận ISO 22000

     - Giấy chứng nhận EN ISO 13485: 2003 + AC: 2009 - Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn cho sản phẩm y tế

               1. EN Chứng nhận ISO 13485